Sunde og velstående liv for alle: WHO European Health Equity Status Report (2019)

Der er behov for politiske tiltag for at imødegå alle fem betingelser. Rapporten Health Equity Status vurderer også drivkræfterne for sundhedslighed, nemlig de faktorer, der er grundlæggende for at skabe mere retfærdige samfund: politisk sammenhæng, ansvarlighed, social deltagelse og bemyndigelse. Rapporten indeholder bevis for de indikatorer, der driver sundhedsmæssige uligheder i hver af de 53 medlemsstater i regionen, samt løsningerne til at reducere disse uligheder.

Den 2019 WHO-statusrapport om sundhed identificerede de nødvendige betingelser for at skabe og opretholde et sundt liv for alle. Rapporten, et initiativ fra WHO Europe, opfordrede regeringerne til at tage politiske skridt for at imødegå disse fem betingelser, som er:

  • god kvalitet og tilgængelige sundhedstjenester
  • indkomstsikkerhed og social beskyttelse
  • anstændige levevilkår
  • social og menneskelig kapital
  • anstændige arbejds- og ansættelsesforhold.

Rapporten fremlagde beviser for, at disse tilstande skaber sundhedsmæssige uligheder i alle de 53 medlemsstater i regionen. Det indeholder løsninger til reduktion af disse uligheder. Rapporten identificerede også den såkaldte drivkræfter for sundhedsmæssig lighed. Dette er de faktorer, der er grundlæggende for at skabe mere retfærdige samfund:

  • Politikkonference
  • Ansvarlighed
  • Social deltagelse
  • Empowerment

Find rapporten her. 

Type
Dokument om statut / institutionel / folkesundhed
Tema
Bygget miljø (boliger, transport, byplanlægning), Beskæftigelse, arbejdsmiljø, voksenuddannelse, ungdomsbeskæftigelse, Miljø, klimaændringer, Økonomisk sikkerhed, social beskyttelse, social integration, adgang til pleje, fattigdom, Sundhedssystemer og -tjenester, primær sundhedspleje , integrerede systemer, forebyggelsestjenester, sundhedsarbejdere
Vingårdene
Europa
Niveau
europæisk
År
2019


Tilbage til database