Sundhedskapital og regionaludvikling i EU - Anvendelse af EU-strukturfonde

Denne offentliggørelse begrunder, hvorfor sundhed og sundhedsmæssig lighed er integreret i samfundets økonomiske og sociale udvikling og for at nå målene i EU's overordnede 2020-strategi for 'intelligent, innovativ og inklusiv vækst'. Indholdet af rapporten er baseret på resultaterne af to undersøgelser foretaget af Equity Action Regional Network. Dette er et netværk af tredive europæiske regioner i ti medlemsstater, der blev samlet som en del af aktiehandlingsprogrammet (EU medfinansierede fælles aktion om uligheder på sundhedsområdet). Netværket har identificeret konkrete eksempler på, hvordan uligheder på sundhedsområdet kan håndteres på det subnationale niveau, og har vist, hvordan EU's strukturfonde kan bruges af folkesundhedspersonale og beslutningstagere til at opnå større sundhedsmæssig ligestilling i Europa.

Find publikationen her.

Type
EuroHealthNet, statut / institutionel / folkesundhedsdokument
Tema
Styring, sundhed i alle politikker, velværeøkonomi, sundhedseffektvurdering, bæredygtig udvikling
Vingårdene
Europa
Niveau
europæisk
År
2013


Tilbage til database