Database: Equal Health Opportunities Practice | Praxisdatenbank Gesundheitliche Chancengleichheit

Equal Health Opportunities Practice Database er Tysklands største database over bedste praksis for sundhedsfremmetjenester, der især fokuserer på sårbare befolkningsgrupper, der oplever sundhedsbelastninger. Databasen blev initieret i 2003 af Federal Center for Health Education (BZgA) og har siden været placeret på kontoret for Cooperation Network for Health Equal Opportunities. Praksisdatabasen er løbende udviklet og fungerer i dag også som et instrument til kvalitetsudvikling i sundhedsfremme.

Udforsk databasen her.

EuroHealthNet organiserede et landeudvekslingsbesøg om bedste praksis med det tyske føderale center for sundhedsuddannelse (BZgA), det franske nationale folkesundhedsagentur (Santé publique France) og det hollandske nationale institut for folkesundhed og miljø (RIVM). Mere information, her.

Type
Data Sources
Tema
Styring, sundhed i alle politikker, økonomi for velvære, vurdering af sundhedseffekter, bæredygtig udvikling, sundhedssystemer og -tjenester, primær sundhedspleje, integrerede systemer, forebyggelsestjenester, sundhedsarbejdere
Land
Tyskland
Niveau
europæisk
År
før 2010


Tilbage til database