DRIVERS for Health Equity

DRIVERS (2012-2015) var et forskningsprojekt finansieret af Den Europæiske Unions syvende rammeprogram. Hovedformålet med DRIVERS-projektet er at uddybe forståelsen af ​​de forhold, der findes i en europæisk sammenhæng mellem nogle af de vigtigste påvirkninger på sundheden i løbet af en persons liv - tidlig barndom, beskæftigelse og indkomst og social beskyttelse. Derudover havde projektet til formål at analysere de metoder, der blev brugt til at vurdere disse effekter, så de kan forbedres eller udvikles nye metoder for bedre at kunne bestemme de forskellige resultater af politikker og programmer for sundhedslighed.

Find mere information her. 

Læs om det på EU-handlingsside.

Type
EuroHealthNet, organisationer og initiativer, der arbejder på sundheds uligheder, forskning
Tema
Beskæftigelse, erhvervssundhed, voksenuddannelse, ungdomsbeskæftigelse, økonomisk sikkerhed, social beskyttelse, social inklusion, adgang til pleje, fattigdom, moderens sundhed, prætalende, barndomsforhold, ungdoms sundhed, uddannelse
Land
Europa
Niveau
europæisk
År
2012


Tilbage til database