En familiefølsom tilgang i europæiske og nationale foranstaltninger til at tackle energifattigdom

Denne policy brief fra COFACE undersøger, hvordan man kan tackle energifattigdom ud fra en familiefølsom tilgang. Det fremhæver de unikke udfordringer, som husstande med enlige forsørgere, husholdninger med kvinder i spidsen, husstande mellem generationerne og familier med handicappede står over for. Den anbefaler integrerede politiske løsninger til at kombinere energi- og socialpolitikker, fremme af energieffektivitet og vedvarende energikilder, investering i boligforanstaltninger og offentlig transport og målrettede tilskud til lavindkomsthusholdninger. Ved at prioritere familieperspektivet kan EU-institutionerne og de nationale regeringer arbejde sammen om at skabe en inkluderende tilgang til at tackle energifattigdom og sikre, at ingen familie efterlades uden adgang til overkommelige, pålidelige og tilstrækkelige energitjenester.

Læs politikoversigten her.

Type
Organisationer og initiativer, der arbejder med uligheder på sundhedsområdet, politik og politikanalyse
Tema
Miljø, klimaændringer, økonomisk sikkerhed, social beskyttelse, social inklusion, adgang til pleje, fattigdom
Land
Belgien
Niveau
europæisk
År
2023


Tilbage til database