EU-finansiering

Forskellige EU-finansieringsmekanismer kan bruges til at fremme folkesundheden og støtte initiativer inden for sundhed.
Pandemien har skabt hidtil usete udfordringer for folkesundheden såvel som økonomien. For at hjælpe medlemsstaterne med at tackle disse udfordringer har EU oprettet en nødfond ved navn NextGenerationEU sammen med sit hidtil største europæiske sundhedsprogram.

EU's nuværende langsigtede budget, Flerårig finansiel ramme (MFF) dækker årene 2021-2027. Det samlede beløb er 1.8 billioner euro. Det MFF-regulering viser, hvor meget der vil blive afsat til forskellige EU-fonde for at matche EU's aftalte strategiske prioriteter.

Midt i COVID-19-pandemien i 2020 blev der enighed om en yderligere 'genopretningsfond' kaldet 'NextGenerationEU' (NGEU) parallelt med FFR. NGEU var designet til at hjælpe med at tackle de pandemiske effekter på kort og mellemlang sigt indtil 2024. En del af den vil blive overført via en ny facilitet for genopretning og modstandsdygtighed (RRF), der er oprettet eksplicit til at finansiere investeringer og reformer i medlemsstaterne inklusive men ikke begrænset til deres sundhed plejesystemer.

Blandt andet giver EU-fonde og -programmer muligheder for at foretage skift i tilgang, til at teste initiativer, at indlede partnerskaber og etablere god praksis. De vigtigste EU-midler, der kan bruges til at forbedre sundheden og reducere uligheder på sundhedsområdet er angivet nedenfor.

EuroHealthNet-medlemmer på udkig efter mere detaljeret analyse bør kontakt os.


Den flerårige finansielle ramme (MFF)

EU-sundhedsprogram - EU4Health

EU4Sundhed er EU's reaktion på virkningerne af COVID-19. Programmet vil føre tilsyn med investeringen på 5.1 mia. Euro og bliver derfor det største europæiske sundhedsprogram nogensinde i monetære termer. EU4Health yder finansiering til EU-lande, sundhedsorganisationer og ikke-statslige organisationer (NGO'er). Det vil bidrage til Europa-Kommissionens arbejde med presserende sundhedsprioriteter som f.eks

EU4Health-programmet vil:

 • Øg EU's beredskab til større grænseoverskridende sundhedstrusler.
 • Styr sundhedssystemerne, så de kan stå over for epidemier såvel som langsigtede udfordringer.
 • Lave medicin og medicinsk udstyr tilgængelig og overkommelig, går ind for effektiv brug af antimikrobielle stoffer, samt fremme medicinsk og farmaceutisk innovation.

Europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF)

Over halvdelen af ​​EU-finansieringen strømmer gennem de 5 'europæiske struktur- og investeringsfonde', kendt som (ESIF). Europa-Kommissionen og EU-landene forvalter fondene i fællesskab. Formålet med alle disse fonde er at investere i jobskabelse samt en bæredygtig og sund europæisk økonomi og miljø. Tre fonde er særligt relevante for sundheden:

 1. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) - fremmer en afbalanceret udvikling i de forskellige regioner i EU. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)
 2. Den Europæiske Socialfond (ESF) - støtter beskæftigelsesrelaterede projekter i hele Europa og investerer i Europas menneskelige kapital - dets arbejdstagere, dets unge og alle dem, der søger arbejde. Den Europæiske Socialfond (ESF)
 3. Samhørighedsfond (CF) - finansierer transport - og miljøprojekter i lande, hvor bruttonationalindkomst (BNI) indbygger er mindre end 90% af EU-gennemsnittet. I 2014-20 er disse Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Grækenland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Slovenien. Samhørighedsfond (CF)

Der findes to andre fonde:

 1. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter (ELFUL)
 2. Den Europæiske Sø- og Fiskerifond (EMFF)

 

EuroHealthNet ESIF Support Desk og hvor man kan få support

EuroHealthNet kører en ESIF Support Desk, hvor EuroHealthNet-medlemmer kan modtage oplysninger om ESI-fondene (Den Europæiske Socialfond Plus (ESF +), Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden (CF)), herunder processer, politikker og baggrund. Vi er også i stand til at forbinde vores medlemmer, der ønsker at oprette forbindelse til andre medlemmer og tilbyde peer-learning muligheder.

Desuden
 • Europa direkte er et punkt for adgang til information om EU. Tjenesterne kan hjælpe dig gennem junglen af ​​information om EU og pege dig i den rigtige retning samt give konkrete specialiserede svar på praktiske spørgsmål.
 • Din Forvaltningsmyndighed kan give rådgivning gennem hvert trin i projektansøgningen under samhørighedspolitikken.

InvestEU

InvestEU er EU's flagskibsinvesteringsprogram for at hjælpe med at vokse den europæiske økonomi. Det samler de mange EU-finansielle front-instrumenter, der i øjeblikket er tilgængelige for at støtte investeringer, innovation og jobskabelse i Europa. Programmet kører mellem 2021 og 2027.

InvestEU er baseret på tre søjler:

  1. InvestEU-fonden. Dette vil støtte fire politikområder: bæredygtig infrastruktur; forskning, innovation og digitalisering små og mellemstore virksomheder og vigtigst af alt for sundhedsforbedringer - sociale investeringer og færdigheder.
  2. InvestEU Advisory Hub. Dette vil give teknisk support og bistand til landene til at hjælpe med forberedelse, udvikling, strukturering og gennemførelse af projekter, herunder kapacitetsopbygning.
  3. InvestEU-portalen. Dette vil samle investorer og projektpromotorer ved at levere en let tilgængelig og brugervenlig database.

Just Transition Fund til støtte for den europæiske grønne aftale

Just Transition Fund (JTF) blev foreslået af Europa - Kommissionen i januar 2020 som en del af programmet European Green Deal. Det er en mulighed for at adressere miljøet sundhedsdeterminanter.

JTF er et finansieringsværktøj, der har til formål at afbøde de negative virkninger af overgangen til en klimaneutral økonomi.

Bare overgangsfond vil søge at støtte regioner, sektorer og arbejdstagere, der er berørt af den grønne overgang ved at fremme:

 • Økonomisk diversificering og modernisering af den lokale økonomi.
 • Opskalering og omskoling.
 • Aktiv inddragelse af jobsøgende på arbejdsmarkedet.

Medlemsstaternes samfinansiering samt samhørighedspolitiske ressourcer vil komplimentere Just Transition Fund Budget.

Den fælles landbrugspolitik

Den fælles landbrugspolitik (CAP) er designet til at understøtte en rimelig indkomst for fødevareproducenter og genbalancere magt inden for fødevareforsyningskæden.

Vigtigst er det, at det udgør en vital del af, hvordan bæredygtige europæiske fødevaresystemer kan være. Uundgåeligt påvirker det også miljøforhold, folkesundhed og niveauer af fattigdom og social udstødelse i EU.

Horizon Europe

Horizon Europe er EU-programmet for forskning og innovation (F&I) (2021-2027). Det vil sigte 'at levere videnskabelig, teknologisk, økonomisk og samfundsmæssig effekt af Unionens investeringer i F&I, styrke Unionens videnskabelige og teknologiske grundlag og fremme dets konkurrenceevne i alle medlemsstater' (Europa-Kommissionen, faktaark, Horizon Europe).

Med andre ord tilstræber Den Europæiske Union gennem dette program at:

 • Øg produktiviteten gennem investeringer i forskning og innovation.
 • Forvandl vores samfund digitalt og økologisk.
 • Bekæmp coronavirusudbruddet ved at sikre samarbejdsudvikling og universel implementering af diagnostik, behandlinger og vacciner.

Desuden Horizon Europe vil indarbejde forsknings- og innovationsmissioner for at øge effektiviteten af ​​finansieringen ved at forfølge klart definerede mål. Til dette formål er de fem EU-missioner knyttet til samfundsmæssige udfordringer, som alle har forbindelser til sundheds- og sundhedsdeterminanter:

 • kræft
 • tilpasning til klimaændringer
 • sunde have
 • klimaneutrale byer
 • sund jord og mad

På grund af den nylige COVID-19-pandemi kombineret med miljøkrisen tager sundhed og miljø den centrale fase i programmet. Inden for sundhedsområdet vil forskningsindsatsen fokusere på adressering 'udfordringer som Coronavirus-pandemien, udvidelse af kliniske forsøg, innovative beskyttelsesforanstaltninger, virologi, vacciner, behandlinger og diagnostik og oversættelse af forskningsresultater til folkesundhedspolitiske foranstaltninger'1Europa-Kommissionen, Faktaark, Forskningens og innovationens rolle i Europas opsving. På den anden side vil forskningsindsatsen inden for miljøområdet fokusere på at fremme et opsving i overensstemmelse med målene for EU European Green Deal og støtte til innovationer fra små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder.

Horizon Europe beløber sig til 95.5 mia. €, inklusive 5.4 mia. Fra NextGenerationEU. Dette repræsenterer en stigning på ca. 33% fra budgettet til det tidligere forskningsprogram, Horizon 2020 /

Digital Europe

Programmet Digital Europa vil støtte digital bemyndigelse i hele EU til en bred anvendelse af digitale teknologier såvel som en hurtigere genopretning fra COVID-19-krisen. Programmet vil styrke fem hovedområder i den digitale sektor: supercomputeranlæg, kunstig intelligens, cybersikkerhed, avanceret digitale færdigheder, og en bred anvendelse af digitale teknologier på tværs af økonomien og samfundet.

Programmet Digital Europa tilbyder finansieringsmuligheder til at øge digital innovation og forbedre levering af sociale tjenester og sundhedspleje.


NæsteGenerationEU

Recovery and Resilience Facility (RRF) og teknisk supportinstrument

Genopretnings- og modstandsdygtighedsfacilitet er et nyt stort finansielt værktøj til støtte for reformer og investeringer. Det er kernen i NextGenerationEU (det samlede finansielle finansieringsinstrument for EU) og er tæt sammenflettet med europæiske semester.

Det vil hjælpe lande med at udarbejde større reformprogrammer 2021-2027 år for at imødegå kort- og langsigtede udfordringer samt bringe innovation i de sektorer, der har størst gavn.

REAKTOR

Dette initiativ er en del af stimuleringspakken NextGenerationEU. Det sigter mod at fortsætte og udvide kriseberedskab og reparationsforanstaltninger, som samhørighedspolitikken allerede er begyndt at levere, samtidig med at udvidelsen af ​​anvendelsesområdet til at dække grønne, digitale og vækstfremmende investeringer.


Tryk Enter
Følg os
På Facebook
På Twitter
På GooglePlus
På Linkedin
På Pinterest
På Rss
På Instagram

Indholdet på dette websted er maskinoversat fra engelsk.

Mens der blev gjort en rimelig indsats for at levere nøjagtige oversættelser, kan der være fejl.

Det interaktive kort og ordliste kan ikke oversættes til et andet sprog.

Vi beklager ulejligheden.

Tilmeld dig vores mailingliste

 

Du har abonneret på nyhedsbrevet

Der opstod en fejl under forsøg på at sende din anmodning. Prøv igen.

Du abonnerer på EuroHealthNets månedlige 'Health Highlights'-nyhedsbrev, der dækker sundhedsmæssig ligevægt, trivsel og deres determinanter. For at vide mere om, hvordan vi håndterer dine data, skal du besøge afsnittet 'Privatliv og cookies' på dette websted.
Spring til indhold