Global handling

Global indsats for at imødegå uligheder på sundhedsområdet og bredere uligheder i vores samfund understøttes af mange organisationer og initiativer.

Sundhedsmæssige uligheder er til stede i hele verden. De er ikke begrænset til fattige sundhed i fattigere lande og godt helbred i velhavende lande. På grund af dets universalitet, opnå sundhedsmæssig lighed kræver international handling såvel som handling på lokalt og nationalt niveau.

 


 

FN's mål for bæredygtig udvikling

Vedtaget i 2015 De Forenede Nationers bæredygtige udviklingsmål (FN SDG'er) er en universel opfordring til handling for at afslutte fattigdom, beskytte planeten og forbedre alles liv overalt. De 17 mål er en del af 2030 dagsorden for bæredygtig udvikling. Denne dagsorden opstiller en 15-årig plan for at nå målene. Hvert mål leveres med et sæt indikatorer. Disse hjælper med at måle fremskridt i hvert af de 193 lande, der blev enige om at arbejde for at nå målene.

SDG'erne informerer og styrer initiativer til at tackle sundhedsmæssige og sociale uligheder på globalt, nationalt og lokalt niveau. Bare et mål (SDG3 Godt sundhed og velvære) fokuserer direkte på sundhed. Hver af SDG'erne har imidlertid til formål at adressere sundhedsdeterminanter. Handlingerne er rettet mod globale udfordringer som fattigdom, ulighed, klimaændringer, miljøforringelse, fred og retfærdighed. SDG'erne er derfor et nyttigt redskab til at tackle sundhedsmæssige uligheder såvel som de bredere socioøkonomiske uligheder, der ligger til deres rødder.

Illustration af målene for bæredygtig udvikling, som er nøglen til global handling på sundhedsområdet

SDG'erne og COVID-19

COVID-19-pandemien med sine dramatiske virkninger på sundhed, økonomisk vækst, beskæftigelse og fattigdom kan bringe fremskridt mod SDG'erne i fare. Virkningen kan især mærkes i udviklingslande. Her kan mangel på sikkerhedsnet og universel sundhedsdækning betyde, at der er mindre kapacitet til at behandle dem, der er inficeret med virussen og afbøde den økonomiske og sociale nedbrydning af pandemien.

Faktisk viser COVID-19-erfaringen, at lande, der havde gjort større fremskridt hen imod SDG'erne, var bedre i stand til at håndtere krisen. For eksempel gør tidligere succes med at sikre rent vand (SDG6), reducerer antallet af mennesker, der bor i slumkvarterer (SDG11) og reducerer ikke-smitsomme sygdomme (SDG3) det lettere at mindske risikoen for at få virussen. Derudover hjælper øget internet- og smartphone-adgang (SDG9) myndighederne til at kommunikere med offentligheden. Dette resulterede i en mere vellykket anvendelse af foranstaltninger. Imidlertid viste forbedrede sundhedssystemer (SDG3) og sociale beskyttelsessystemer (SDGs1 og 8) størst indflydelse på landenes evne til at håndtere krisen.

Fremadrettet

Ser man fremad, er udsigterne for Bæredygtige udviklingsmål efter 2020 er blandet. For succes skal lande have det

 • minimere skader forårsaget af COVID-19,
 • komme sig hurtigt fra skaderne,
 • holde fast ved og bygge videre på de positive ændringer, der er introduceret i dets sundhedsvæsen, sociale beskyttelse og regeringssystemer under COVID-19-krisen,
 • opretholde og styrke de positive gevinster med hensyn til planetrelaterede SDG'er under COVID-19-krisen og
 • genskabe indsatsen mod bæredygtig udvikling.

Måling af fremskridt

Inden for EU

Forside Bæredygtig udvikling i EUEurostat-rapporten "Bæredygtig udvikling i Den Europæiske Union" overvåger fremskridt hen imod målene for bæredygtig udvikling i EU i 2020. Rapporten dækker de fremskridt, der er gjort af EU som helhed såvel som på medlemsstatsniveau. Der findes et resumé af rapporten her. Eurostat tilbyder også flere interaktive værktøjer, der gør det let at udforske Den Europæiske Unions fremskridt hen imod målene for bæredygtig udvikling. Denne side tilbyder en omfattende, men tilgængelig oversigt over EU's fremskridt med de enkelte mål såvel som dets individuelle indikatorer. Andre sider giver et overblik over fremskridt på hver SDG for hver europæiske medlemsstat eller hjælpe besøgende med at opdage hvad hver SDG betyder for dem, i den nationale såvel som den europæiske kontekst.

Rundt om i verden

Hvert år rapporterer FN om fremskridt med at nå SDG'erne på globalt såvel som nationalt niveau.

 • FNs rapport om bæredygtig udvikling for 2020 er tilgængelig her.
 • Find et resumé af globale fremskridt hen imod SDG'erne, der har en 2020-frist her.

Data om fremskridt hen imod SDG'erne stilles også til rådighed.

 • Brug dette link for at få adgang til data, der bruges til de årlige statusrapporter.
 • Brug data, der er tilgængelige for data og en oversigt over fremskridt pr. Land her.

 


 

Verdenssundhedsorganisationen

World Health Organization (WHO), et specialiseret agentur fra De Forenede Nationer, har til formål at opnå bedre sundhed for alle, overalt. Det fungerer med 194 medlemsstater på tværs af seks regioner og gennem mere end 150 kontorer over hele verden. På grund af sin ekspertise og anerkendelse er WHO en vigtig aktør i at informere og koordinere global indsats for at imødegå uligheder på sundhedsområdet.

I 1948 definerede WHO sundhed som: en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velvære og ikke kun fravær af sygdom eller svaghed. Dette repræsenterer en overgang til en holistisk tilgang til sundhed. Denne tilgang tager ikke kun hensyn til de direkte årsager til fysisk og psykisk sygdom, men også de sociale, økonomiske og miljømæssige faktorer, der påvirker sundheds- og trivselsresultater.

WHO logo. WHO er en nøglepartner inden for global indsats for sundhedslighed

WHO's afdeling for sociale sundhedsdeterminanter

 WHO's afdeling for sociale sundhedsdeterminanter, en del af WHO's globale kontor, leder WHO's bestræbelser på at imødegå de sociale, fysiske og økonomiske forhold, der påvirker sundheden. Den samler og formidler bevismateriale om, hvad der fungerer for at løse disse determinanter, hjælper kapacitetsopbygningsaktiviteter og fortaler for handling.

WHO-kommission for sociale determinanter for sundhed

WHO - Kommissionen om Sociale determinanter for sundhed sigter mod at støtte lande og globale sundhedspartnere i at tackle de sociale faktorer, der fører til dårligt helbred og sundhedsmæssige uligheder. Det øgede bevidstheden om sundhedsdeterminanterne og behovet for at skabe bedre sociale forhold for sundheden Kommissionens endelige rapport blev leveret i 2008.

WHO's tredobbelte milliarder mål

Tripple Milliard mål WHO tredobbelte milliarder mål sæt ambitiøse mål for bedre sundhed for milliarder mennesker inden 2023. De fungerer både som et mål for fremskridt og en politisk strategi. Målene fokuserer på 1 milliard flere mennesker:

 • drager fordel af universel sundhedsdækning
 • bedre beskyttet mod sundhedssituationer
 • nyder bedre helbred og velvære

Triple Milliard-målene sigter mod at forbedre helbredet betydeligt gennem evidensbaseret interventionerstyrkelse af sundhedsinformationssystemer og støtte til folkesundhedspolitikker, der tager en holistisk tilgang til sundhed. Målingen af ​​disse mål er blevet tilpasset FN's mål for bæredygtig udvikling.

For at lære om fremskridt hen imod målene, besøg Triple Billion dashboard,

 

WHO's regionale kontor for Europa-logoWHO's regionale kontor for Europa

Efterlader ingen

HVEM Europas nuværende arbejdsprogram Hedder Forenet indsats for bedre sundhed. Programmet opstiller prioriteterne for perioden 2020-2025 baseret på borgernes behov og forventninger fra deres sundhedsmyndigheder:

 • universel og overkommelig adgang til pleje
 • effektiv beskyttelse mod sundhedssituationer
 • sunde samfund i, der er en del af et velværeøkonomi.

Gennem det europæiske arbejdsprogram har WHO Europa til formål at støtte sundhedsmyndigheder i medlemslandene til at imødekomme disse forventninger.

Programmet blev bygget på princippet om efterlader ingenog derved integrere aktioner for at imødegå de vedvarende sundhedsmæssige uligheder i og mellem lande på tværs af WHO Europas arbejde.

Programmets fire flagskibsprioriteter er:

WHO Europas kontor for investering i sundhed og udvikling

Også kendt som WHO Venedigs kontor, Kontor for investering for sundhed og udvikling leverer skræddersyet politisk støtte til lande til at designe, implementere og evaluere multisektorale politikker sundhed og sundhed lige. Den genererer og formidler viden og hjælper medlemsstaterne ved at opbygge partnerskaber og netværk.

Dets arbejdsprogram omfatter 3 tæt forbundne områder:

 • Sociale determinanter for sundhed og sundhedslighed
 • Sunde indstillingsnetværk
 • Investeringstilgange til sundhed og velvære.

Rapporten om sundhedsaktier

WHOs Venedig-kontor ledede WHO-rapporten fra 2019 European Health Equity Status Report. Rapporten identificerede de nødvendige betingelser for at skabe og opretholde et sundt liv for alle. Rapporten opfordrede regeringerne til at tage politiske skridt til at imødegå disse fem betingelser, som er:

 • god kvalitet og tilgængelige sundhedstjenester
 • indkomstsikkerhed og social beskyttelse
 • anstændige levevilkår
 • social og menneskelig kapital
 • anstændige arbejds- og ansættelsesforhold.

Rapporten fremlagde beviser for, at disse forhold driver sundhedsmæssige uligheder i alle de 53 medlemsstater i regionen og skabte løsninger til at reducere disse uligheder. Det blev ledsaget af en rapport om casestudier af succeshistorier, lovende praksis og lektioner.

WHO's panamerikanske sundhedsorganisation

Den uafhængige PAHO-kommission for ulighed med egenkapital og sundhed i Amerika studerede de vigtigste årsager til uligheder på sundhedsområdet i Amerika og evaluerede de tilgængelige faktorer, der førte til sundhedsuligheder i Amerika. Kommissionen offentliggjorde sin endelig rapport indeholdende 12 anbefalinger i 2019.

I 2020, PAHO vurderet 32 ​​nationale sundhedsplaner at rapportere om, hvorvidt og hvordan lande i Amerika integrerer resultaterne af sundhedslighed i strategiske handlingslinjer i sundhedssektoren. Det giver et øjebliksbillede af tilgange og fremskridt, der giver mulighed for videndeling mellem lande om mulighederne for opmærksomhed på lighed i sundhedspolitikken. Det vil også lette fremtidig overvågning af tendenser i integrationen af ​​sundhedsmæssige mål og tilgange i politikker.

Flere oplysninger om PAHO's arbejde med sundhedsmæssig lighed er tilgængelige her.

WHO's regionale kontor for Afrika (AFRO)

AFRO's Social and Economic Determinants of Health-program yder teknisk støtte til medlemsstaterne og WHO for at mindske uligheden i sundhedslighed gennem handling på sundhedsdeterminanter. Dens hjemmeside tilbyder en række dokumenterede landeerfaringer om at adressere de sociale determinanter for sundhed, samt om at gøre fremskridt hen imod Rio-erklæringen om miljø og sundhed.  


 

De Forenede Nationers børnefond (UNICEF)

UNICEF arbejder sammen med regeringer og partnere, herunder civilsamfundet, for at levere størstedelen af ​​sine programmer. Dets arbejde bygger på målene for bæredygtig udvikling og adresserer både sundhed og sundhedsdeterminanter. En komplet oversigt over UNICEFs aktiviteter for at nå SDG'erne er tilgængelig her.

 

 

UNICEF sundhedsstrategi 2016 - 2030

UNICEF sundhedsstrategi 2016 - 2030 opstiller to overordnede mål: at forebygge dødsfald hos mødre, nyfødte og børn og at fremme alle børns sundhed og udvikling. For at nå disse mål tager UNICEF følgende tre tilgange:

 • Løsning af uligheder i sundhedsresultater
 • Styrke sundhedssystemer, herunder beredskab, reaktion og modstandsdygtighed
 • Fremme af integrerede, multisektorale politikker og programmer.

Flere indikator klyngeundersøgelser

Brug af UNICEF-understøttet Flere indikator klyngeundersøgelser (MICS), lande rundt omkring i verden undersøger periodisk husstande for at få indsigt i nøgleindikatorer for børns og kvinders velbefindende. Undersøgelsen hjælper regeringer med at identificere dem, der er mest ugunstigt stillede og har brug for intervention. Det UNICEF Innocenti Kontor for Forskning indsamler en betydelig mængde data om sundhed og sundhedsdeterminanter hos børn og familier over hele verden. Data, tidsskriftartikler og datavisualiseringer er tilgængelige her.  


 

De Forenede Nationers udviklingsprogram (UNDP)

UNDP arbejder i 170 lande og territorier rundt om i verden for at udrydde fattigdom og samtidig beskytte planeten. Det hjælper lande med at udvikle stærke politikker, færdigheder, partnerskaber og institutioner, så de kan opretholde deres fremskridt. Dets arbejde ledes af FN's mål for bæredygtig udvikling.

FNs særlige ordførere

FNs særlige rapportører undersøger, overvåger, rådgiver og offentlig rapporterer om globale udfordringer. Den særlige rapportør om ekstrem fattigdom og menneskerettigheder og den særlige rapportør om retten til fysisk og mental sundhed letter erhvervelse af viden om og handling for sundhedsmæssig lighed overalt i verden.

Internationale Organisation for Migration (IOM)

IOM er en FN's organisation, der er dedikeret til at fremme human og ordnet migration til gavn for alle. Det Migrationssundhedsafdelingen leverer og fremmer omfattende, forebyggende og helbredende sundhedsprogrammer, som er gavnlige, tilgængelige og retfærdige for migranter og mobile befolkninger.

 


 

Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD)

OECD er en international organisation, der arbejder for at skabe bedre politikker for bedre liv. Dets mål er at forme politikker, der fremmer velstand, lighed, muligheder og velvære for alle.

Inden for sundhed, OECD hjælper lande med at opnå højtydende sundhedssystemer. Det gør det ved at måle sundhedsresultater og brugen af ​​sundhedssystemets ressourcer såvel som ved at analysere politikker, der forbedrer adgangen, effektiviteten og kvaliteten af ​​sundhedsvæsenet.

Ud over at stille omfattende data til rådighed om sundhed og bredere sociale og økonomiske indikatorer offentliggør OECD halvårlige rapporter om sundhed uddannelse i OECD-regionen.

 

 


 

Andre initiativer og organisationer

Global sundhed 50/50

Global Health 50/50 er et uafhængigt, evidensstyret initiativ, der har til formål at fremme handling og ansvarlighed for ligestilling mellem kønnene inden for global sundhed. Det går ind for en kønslinse, ligestilling mellem mænd og kvinder og kernen i alt, hvad det gør. Det fungerer som en kanal, der samler akademisk forskning, viden om, hvordan politisk ændring kan forekomme, og fortalervirksomhed til at ændre politik og praksis.

Blandt andre ressourcer tilbyder Global Health 50/50 en Køn og sundhedsindeks, en række af how-to vejledninger for at tackle kønsmæssige uligheder i sundhed og a selvvurderingsværktøjssæt. Finde den ressource database her.

Den Internationale Union for Sundhedsfremme og Uddannelse (IUHPE)

IUHPE'er mission er at fremme global sundhed og velvære og bidrage til opnåelse af lige sundhed mellem og inden for lande. IUHPE er et uafhængigt globalt netværk, der er forpligtet til at forbedre sundhed og velvære gennem uddannelse,

samfundshandling og sund offentlig politik.

IUHPE arbejder specifikt med emnerne ikke-smitsomme sygdomme, bæredygtig udvikling, sociale sundhedsdeterminanter og sundhedsfremme systemer. Det giver specifikt viden, ressourcer og værktøjer til de organisationer, der arbejder med disse emner.

Health Equity Initiative

Health Equity Initiative sigter mod at dyrke og pleje en næste generation af lederskab og at opbygge et samarbejdssamfund til fremme af sundhedsmæssig ligestilling i Sydøstasien og Kina. Stipendieprogrammet samler fagfolk fra en bred vifte af sektorer og discipliner for at fremme den næste generation af lederskab inden for fortaler for social retfærdighed.

University of Global Health Equity

Baseret i Rwanda, University of Global Health Equity fremmer den næste generation af globale sundhedspersonale. Det sigter mod at skabe ledere og forandringsproducenter, der stræber efter at levere mere retfærdige sundhedsydelser af høj kvalitet til alle. Programmer tilbydes studerende, der har erfaring som (sundheds-) fagfolk, forskere og folkesundheds- og politikeksperter for at sikre, at studerende forstår kompleksiteten ved at levere pleje i alle indstillinger.


 

Tryk Enter
Følg os
På Facebook
På Twitter
På GooglePlus
På Linkedin
På Pinterest
På Rss
På Instagram

Indholdet på dette websted er maskinoversat fra engelsk.

Mens der blev gjort en rimelig indsats for at levere nøjagtige oversættelser, kan der være fejl.

Det interaktive kort og ordliste kan ikke oversættes til et andet sprog.

Vi beklager ulejligheden.

Tilmeld dig vores mailingliste

 

Du har abonneret på nyhedsbrevet

Der opstod en fejl under forsøg på at sende din anmodning. Prøv igen.

Du abonnerer på EuroHealthNets månedlige 'Health Highlights'-nyhedsbrev, der dækker sundhedsmæssig ligevægt, trivsel og deres determinanter. For at vide mere om, hvordan vi håndterer dine data, skal du besøge afsnittet 'Privatliv og cookies' på dette websted.

Tilmeld dig vores mailingliste

 

Du har abonneret på nyhedsbrevet

Der opstod en fejl under forsøg på at sende din anmodning. Prøv igen.

Du abonnerer på EuroHealthNets månedlige 'Health Highlights'-nyhedsbrev, der dækker sundhedsmæssig ligevægt, trivsel og deres determinanter. For at vide mere om, hvordan vi håndterer dine data, skal du besøge afsnittet 'Privatliv og cookies' på dette websted.
Spring til indhold