WHO Health Equity Monitor

Overvågning uligheder på sundhedsområdet er afgørende for at identificere forskelle i sundhed mellem forskellige befolkningsundergrupper. Dette giver bevis for, hvem der efterlades, og informerer om sundhedspolitikker, programmer og praksis, der sigter mod at lukke eksisterende huller og opnå sundhedsmæssig lighed. WHO Health Equity Monitor giver bevis for eksisterende sundhedsmæssige uligheder og stiller værktøjer og ressourcer til rådighed til overvågning af uligheder på sundhedsområdet.

Det omfatter:

Find værktøjet her. 

Type
Datakilder, værktøjer
Tema
Aldring, Bygget miljø (bolig, transport, byplanlægning), Smitsomme sygdomme, Digital, sundhed og sundhed, digitalisering, sundhedsfærdigheder, Beskæftigelse, arbejdsmiljø, voksenuddannelse, ungdomsbeskæftigelse, miljø, klimaændringer, økonomisk sikkerhed, social beskyttelse, social inklusion, adgang til pleje, fattigdom, finansiering og finansiering, regeringsførelse, sundhed i alle politikker, velværeøkonomi, sundhedseffektvurdering, bæredygtig udvikling, grupper, der oplever sårbarhed: kvinder, etniske minoriteter, LGBTI +, migranter, handicap, sundhedssystemer og tjenester , primær sundhedspleje, integrerede systemer, forebyggelsestjenester, sundhedspersonale, moderens sundhed, prætalver, barndomstilstande, teenagers sundhed, uddannelse, mental sundhed, afhængighed, ikke-overførbare sygdomme, alkohol, ernæring, fedme, kræft, rygning , fysisk aktivitet
Land
Global
Niveau
internationalt


Tilbage til database