Mod en sundhedsmæssig ulighedskontrolproces

Dette dokument stammer fra det arbejde, der er udført som en del af Equity Action. Det trækker på samarbejde med Europa-Kommissionen om at gennemføre to Sundhed uligheder Revisioner og:

  1. Identificerer hvorfor og hvornår du skal bruge en sundhedsmæssig ulighedskontrol
  2. Beskriver processen med at gennemføre den primære og sekundære screening og det efterfølgende scoping- og review-arbejde
  3. Identificerer læring fra processen
  4. Præsenterer screeningsværktøjet til sundhedsmæssige uligheder

Find dokumentet her.

Type
EuroHealthNet, statut / institutionel / folkesundhedsdokument, politisk og politisk analyse, værktøjer
Tema
Styring, sundhed i alle politikker, velværeøkonomi, sundhedseffektvurdering, bæredygtig udvikling
Land
Europa
Niveau
europæisk
År
2012


Tilbage til database