Oprettelse af linket: Ligestilling mellem kønnene og sundhed

Mens COVID-19-pandemien har truet alles sundhed, dens virkning har været forskellig for mænd og kvinder, hvilket afspejler de underliggende kønsuligheder. Denne EuroHealthNet-politik Précis undersøger sammenhængen mellem køn, sundhed og uligheder under pandemien og før. Det ser også på praksis fra Østrig, Italien, Finland og Irland, der tackler disse uligheder.

Denne publikation undersøger de veje, hvor systematiske forskelle, såsom forskellen i beskæftigelsen og det digitale kønsskille, fører til uligheder i sundhed og social og økonomisk trivsel i hele livsløbet. Den undersøger, hvordan den nuværende pandemi forstærker disse uligheder yderligere. Eksempler på god praksis fra EU-medlemsstater illustrerer, hvordan lande kan komme videre. Disse inkluderer antivoldscentre, der også rehabiliterer voldsudøverne og kønsfølsom arbejdsplads sundhedsfremme.

Find Policy Précis her. 

Type
EuroHealthNet, statut / institutionel / folkesundhedsdokument
Tema
Digital, ehealth og mhealth, digitalisering, sundhedsfærdighed, beskæftigelse, erhvervssundhed, voksenuddannelse, ungdomsbeskæftigelse, grupper, der oplever sårbarhed: kvinder, etniske minoriteter, LGBTI +, migranter, handicap, sundhedssystemer og -tjenester, primær sundhedspleje, integrerede systemer, forebyggelse, sundhedspersonale
Land
Europa
Niveau
europæisk
År
2021


Tilbage til database