Læring fra egenkapitalhandling Sundhedseffektvurdering (behandling og træning)

Integration af egenkapital i konsekvensanalyseprocessen er udfordrende, fordi egenkapital er et vanskeligt begreb at definere, og som ikke er gensidigt aftalt i medlemsstaterne (MS), med forskellig betydning i forskellige kulturer. Den fælles aktion for aktiekapital er begyndt at udvikle færdigheder og kapacitet til Sundhedsmæssig indvirkning Assessment (HIA) i hele Europa med særligt fokus på vurdering af egenkapital. Hvis en HIA udføres godt, kan den have en betydelig indvirkning på politik og uligheder på sundhedsområdet. Denne rapport er baseret på evaluering og refleksionsrapporter fra Ben Cave Associates, feedback fra MS-deltagere, deres casestudier og læring fra peer to peer-præsentationer.

Rapporten vedrører to områder

  1. at lære af at gennemføre vurdering af sundhedseffekter med et egenkapitalfokus og
  2. lære af at levere selve træningen.

Find rapporten her. 

Type
EuroHealthNet, værktøjer
Tema
Styring, sundhed i alle politikker, velværeøkonomi, sundhedseffektvurdering, bæredygtig udvikling
Land
Europa
Niveau
europæisk
År
2011


Tilbage til database