Přinese evropský semestr rovnost ve zdraví? Zjištění z plánů obnovy a odolnosti v osmi členských státech

EuroHealthNet zahájilo svou nejnovější analýzu cyklu koordinace hospodářské a sociální politiky Evropské unie (EU) do roku 2022, známého jako Evropský semestr. Na základě rozhovorů s odborníky v oblasti veřejného zdraví se analýza ponoří do osmi členských států, jak nástroj EU pro obnovu a odolnost využívá, a jeho dopad na rovnost ve zdraví a blahobyt. Toto včasné zahájení se shoduje s politickou debatou o cyklu evropského semestru 2023 v Evropské radě (EPSCO), která se dnes koná, a přispívá k probíhajícímu přezkumu, zda je nástroj pro obnovu a odolnost stále vhodný pro svůj účel.

Analýzu evropského semestru 2022 EuroHealthNet naleznete zde.

Poskytuje to mezistátní analýza EuroHealthNet jedinečný pohled na praxi integrované práce a reforem iniciovaných evropským semestrem a nástrojem na obnovu. Analýza vede k souboru doporučení pro instituce EU a členské státy, jak mohou zlepšit rovnost ve zdraví a blahobyt.

EuroHealthNet vyzývá instituce EU a členské státy, aby:

  • Uznat hodnotu veřejného zdraví jako součásti širšího zdravotnického systému a strategií obnovy a odolnosti. To zahrnuje například posílení podpory duševního zdraví a primární a komunitní péče, zvýšení atraktivity kariéry ve zdravotnictví a péči, investice do prevence a zlepšení digitální zdravotní gramotnosti, zejména u zranitelných skupin.
  • Usnadnit a podpořit lepší a transparentnější komunikaci mezi tvůrci politik, odborníky a veřejností o tom, jak je vynakládán nástroj pro obnovu a odolnost. Lepší transparentnost a komunikace jsou dobrou demokratickou praxí a mohou umožnit aktérům napříč členskými státy, aby se od sebe navzájem učili a inspirovali se.
  • Vyvinout zastřešující strategii pro Evropskou unii, která spojí všechny klíčové politické cíle a která by mohla sloužit jako kolektivní vize a vodítko pro proces evropského semestru a řídit systémové změny směrem k ekonomikám, které vytvářejí blahobyt.

Přečtěte si a stáhněte si celou zprávu zde.

Další informace o zdraví a evropském semestru naleznete zde. 

 

Styl
EuroHealthNet
téma
Financování a financování
Země
Evropa
Úroveň
evropský
Rok
2022


Zpět do databáze