Osvědčené nebo slibné intervence v prevenci a podpoře zdraví

Tento katalog intervencí byl vytvořen organizací Public Health France na základě doporučení předložených v Národní zdravotní strategii. Vytvoření této platformy umožňuje skloubení a šíření inovací mezi výzkumem a terénní praxí.

Hledání účinnosti a efektivity veřejných akcí je rostoucím problémem na národní i mezinárodní úrovni, a to prostřednictvím výběru přístupů nebo intervencí založených na důkazech. Cílem tohoto katalogu je vybrat a kvalifikovat nejrelevantnější intervence – nejprve ve francouzském kontextu, poté jeho rozšířením na zahraniční intervence – a poté podat zprávu o obsahu a podmínkách implementace s cílem pomoci osobám s rozhodovací pravomocí a místní aktéři, zvolit vhodné intervence, aby vyhovovaly jejich potřebám.

Katalog staví na téměř 50 letech výzkumu v oblasti prevence a podpory zdraví, který se skládá z výzkumných článků, zpráv, studií a hodnocení.

Prozkoumejte katalog zde.

Styl
Zdroje dat, výzkum, nástroje
téma
Zdravotnické systémy a služby, primární zdravotní péče, integrované systémy, preventivní služby, pracovní síla ve zdravotnictví
Země
Francie
Úroveň
Národní, regionální
Rok
2019


Zpět do databáze