Pouze „skutečná rovnost“ může ukončit začarovaný kruh chudoby

Tato Organizace spojených národů zprávy poznamenává, že dětem narozeným ve znevýhodněných rodinách jsou upírány rovné příležitosti: jejich šance na dosažení slušné životní úrovně v dospělosti se výrazně snižují pouhou skutečností, že jejich rodiče jsou chudí.

Zvláštní zpravodaj zkoumá způsoby, jakými se chudoba udržuje, v oblasti zdraví, bydlení, vzdělávání a zaměstnanosti. Růst nerovností sám o sobě je důležitým přispívajícím faktorem: čím více jsou společnosti nerovné, tím méně umožňují sociální mobilitu a nerovnosti v bohatství jsou v tomto ohledu obzvláště sžíravé.

Chcete-li si přečíst zprávu, klikněte zde. 

typ
Dokument vládního / institucionálního / veřejného zdraví, politika a analýza politiky
téma
Finanční zabezpečení, sociální ochrana, sociální začlenění, přístup k péči, chudoba, financování a financování, skupiny, které jsou zranitelné: ženy, etnické menšiny, LGBTI+, migranti, zdravotní postižení, zdraví matek, preprenatální stavy, dětské podmínky, zdraví dospívajících, vzdělání
Země:
Globální
Úroveň
International
Rok
2021


Zpět do databáze