Help Desk pro fondy EU pro sociální služby

Projekt PODPORA je 2letý projekt (květen 2022 – duben 2024) financovaný Evropskou komisí, jehož cílem je spustit stavební kameny pro Helpdesk sociálních služeb. Konečným cílem tohoto projektu je zvýšit využívání finančních prostředků z ESF+ (Evropský sociální fond Plus) a ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) sociálními službami a usnadnit poskytovatelům sociálních služeb přístup k těmto prostředkům.

Spuštěním stavebních kamenů Helpdesku sociálních služeb mají projekty v úmyslu:

  1. podporovat sociální služby v přístupu a využívání fondů EU (zejména ESF+ a ERDF),
  2. Pomoci řídícím orgánům využívat fondy EU k financování kvalitních intervencí v oblasti sociálních služeb.

Další informace zde.

Typ
Tools
téma
Finanční zabezpečení, sociální ochrana, sociální začlenění, přístup k péči, chudoba
Země
Evropa
Úroveň
evropský
Rok výroby
2022


Zpět do databáze