Pokyny pro posouzení dopadů na zdraví (HIA) Irsko

Zdravotní ústav (Irsko) vydali své čtvrté vydání Pokyny pro posouzení dopadů na zdraví (HIA) pro Irsko a Severním Irsku, přičemž zahrnuje nejnovější vývoj a osvědčené postupy v této oblasti.

Níže naleznete následující dokumenty:

  1. Pokyny pro posouzení vlivu na zdraví: Manuál
  2. Pokyny pro hodnocení dopadů na zdraví: Technická příručka
  3. Pokyny pro hodnocení dopadu na zdraví: Případ HIA
  4. Pokyny pro hodnocení dopadů na zdraví: Shrnutí
  5. Pokyny pro hodnocení dopadu na zdraví: Shrnutí v jednoduchém jazyce

Další zdroje:

Styl
Dokument statutárního orgánu vládního / institucionálního / veřejného zdraví, nástroje
téma
Správa věcí veřejných, Zdraví ve všech politikách, Ekonomika pohody, Posouzení dopadů na zdraví, udržitelný rozvoj
Země
Irsko
Úroveň
národní
Rok
2021


Zpět do databáze