Systémy zdravotnictví vytvořené pro budoucnost - video EuroHealthNet

Budoucí zdravotní systémy budou komunitní, spravedlivé a propojené. Cení si upřednostňování vytváření a udržování dobrého zdraví stejně jako léčby nemocí. Systémy zdravotnictví, sociální soustavy, vzdělávání, zaměstnanosti a životního prostředí jsou propojeny, aby umožnily lidem déle žít zdravě a nezávisle. Jak to bude vypadat

Najděte video zde.

typ
EuroHealthNet, dokument nevládních organizací / občanské společnosti
téma
Zastavěné prostředí (bydlení, doprava, územní plánování), finanční zabezpečení, sociální ochrana, sociální začlenění, přístup k péči, chudoba, správa věcí veřejných, zdraví ve všech politikách, ekonomika pohody, hodnocení dopadů na zdraví, udržitelný rozvoj, systémy a služby zdravotnictví, primární zdravotní péče, integrované systémy, preventivní služby, pracovní síla ve zdravotnictví
Země:
Evropa
Úroveň
evropský
Rok
2021


Zpět do databáze