ŘIDIČE pro rovnost zdraví

ŘIDIČE (2012–2015) byl výzkumný projekt financovaný ze sedmého rámcového programu Evropské unie. Hlavním cílem projektu DRIVERS je prohloubit pochopení vztahů, které v evropském kontextu existují mezi některými klíčovými vlivy na zdraví v průběhu života člověka - rané dětství, zaměstnání, příjem a sociální ochranu. Cílem projektu bylo dále analyzovat metody používané k hodnocení těchto účinků, aby je bylo možné vylepšit nebo vyvinout nové metody, aby bylo možné lépe určovat rozdílné výsledky politik a programů v oblasti rovnosti v zdraví.

Více informací naleznete zde. 

Přečtěte si o tom na Stránka EU Action.

typ
EuroHealthNet, organizace a iniciativy pracující na nerovnostech ve zdraví, výzkum
téma
Zaměstnanost, zdraví při práci, vzdělávání dospělých, zaměstnanost mladých lidí, finanční zabezpečení, sociální ochrana, sociální začlenění, přístup k péči, chudoba, zdraví matek, předporodní období, dětské podmínky, zdraví adolescentů, vzdělávání
Země:
Evropa
Úroveň
evropský
Rok
2012


Zpět do databáze