Financování

Jaké fondy EU lze použít k řešení rovnosti v oblasti zdraví a jak lze financovat služby podporující zdraví?
Vlády musí poskytovat odpovídající zdravotní a sociální služby, aby jednotlivci mohli dosáhnout nejvyšší možné úrovně zdraví1OECD / European Observatory on Health Systems and Policies (2019), Litva: Country Health Profile 2019, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris / European Observatory on Health Systems and Policies, Brusel.. Rozpočty na zdravotní péči jsou však ze své podstaty omezené.

Současná úroveň investic

Poptávka po veřejných službách roste v důsledku našeho stárnoucího obyvatelstva a rostoucí zátěže nemocných zdraví. Investice veřejného sektoru do vzdělávání, zdravotnictví a sociální ochrany jsou však o 20% nižší než před deseti lety2Fransen, L., Del Bufalo, G., & Reviglio, E. (2018). Podpora investic v sociální infrastruktura v Evropě. (Zpráva pracovní skupiny na vysoké úrovni pro investice do sociální infrastruktury v Evropě) diskusní dokument (74) . Mezera v investicích do sociální infrastruktury v EU (vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, sociální služby) se odhaduje na 192 miliard EUR ročně. Mezera v investicích do zdravotnictví se dále zvýšila z 20 na 70 miliard EUR ročně kvůli krizi COVID-19, přibližně 0.6% HDP EU. V různých zemích existují také velké rozdíly3Pracovní dokument útvarů Komise „Identifikace potřeb evropské obnovy“, Evropská komise, Brusel, 27.5.2020, DOI: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf.

Chcete-li doplnit úsilí národních vlád o poskytování odpovídajících veřejných služeb, na této stránce naleznete informace o:

  • Rozpočet EU a financování na období 2021–2027
  • Nové způsoby financování a investic do služeb podporujících zdraví

Financování EU

Fondy EU nabízejí nevyužité příležitosti k posunům v přístupech, testování iniciativ, navazování partnerství a zavádění osvědčených postupů.

Přečtěte si více o nejdůležitějších fondech EU, které lze použít ke zlepšení zdraví a snížení nerovností v oblasti zdraví.

Dozvědět se více

Finanční průvodce elektronikou

Elektronický průvodce pomáhá plánovačům zdravotní a sociální péče, tvůrcům politik na národní, regionální a místní úrovni při vývoji a financování služeb podporujících zdraví, které prospívají zdraví a pohodě pro všechny.

Dozvědět se více

Hit Enter
Sociální sítě
Na Facebooku
Na Twitteru
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterestu
Na Rss
Na Instagramu

Přihlásit se do našeho mailing listu

 

Úspěšně jste se přihlásili k odběru newsletteru

Při pokusu o odeslání požadavku došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu.

Budete přihlášeni k odběru měsíčního zpravodaje EuroHealthNet s názvem „Health Highlights“, který pojednává o rovnosti v zdraví, pohodě a jejich determinantech. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak nakládáme s vašimi údaji, navštivte část „ochrana osobních údajů a soubory cookie“ na tomto webu.

Přihlásit se do našeho mailing listu

 

Úspěšně jste se přihlásili k odběru newsletteru

Při pokusu o odeslání požadavku došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu.

Budete přihlášeni k odběru měsíčního zpravodaje EuroHealthNet s názvem „Health Highlights“, který pojednává o rovnosti v zdraví, pohodě a jejich determinantech. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak nakládáme s vašimi údaji, navštivte část „ochrana osobních údajů a soubory cookie“ na tomto webu.