Směrem k procesu auditu nerovností v oblasti zdraví

Tento dokument vychází z práce provedené v rámci Equity Action. Vychází z práce s Evropskou komisí při provádění dvou zdraví Nerovnost Audity a:

  1. Určuje, proč a kdy použít audit nerovností v oblasti zdraví
  2. Popisuje proces provádění primárního a sekundárního screeningu a následné práce s rozsahem a kontrolou
  3. Identifikuje poučení z procesu
  4. Představuje screeningový nástroj Audit nerovností zdraví

Dokument najdete zde.

typ
EuroHealthNet, dokument statutárního orgánu vládního / institucionálního / veřejného zdraví, politika a analýza politiky, nástroje
téma
Správa věcí veřejných, Zdraví ve všech politikách, Ekonomika pohody, Posouzení dopadů na zdraví, udržitelný rozvoj
Země:
Evropa
Úroveň
evropský
Rok
2012


Zpět do databáze