Druhá obnova sociálních systémů (SSR) - zpráva skupiny pro prostředí a prostory

Tato zpráva zveřejněná MRC jménem skupiny Social Systems Recovery (SSR) - Environments and Spaces Group, kterou hostí Public Zdraví Skotsko popisuje, jak COVID-19 nadále ovlivňuje využívání zeleně a otevřeného prostoru. Zpráva pokrývá hlášenou výhodu zeleného a otevřeného prostoru pro duševní a fyzické zdraví po prvním zablokování COVID-19 a pokračujících omezeních a doporučuje opatření na podporu budoucího rozhodování. Obsahuje podrobnosti o tom, jak se to liší podle věku, pohlaví, socioekonomický status a etnický původ. Zjistil nerovnosti při návštěvě zeleně a otevřeného prostoru; V minulých čtyřech týdnech navštívilo 71% lidí s vysokým socioekonomickým statusem ve srovnání s pouhými 53% lidí s nízkým socioekonomickým statusem.

Autoři: R. Mitchell, J. Olsen

Zpráva najdete zde. 

typ
Výzkum
téma
Stárnutí, Zastavěné prostředí (bydlení, doprava, městské plánování), Životní prostředí, změna klimatu, Skupiny, které čelí zranitelnosti: ženy, etnické menšiny, LGBTI +, migranti, zdravotní postižení, Zdraví matek, předporodní, podmínky dětství, zdraví adolescentů, vzdělávání „Duševní zdraví, závislost
Země:
Velká Británie
Úroveň
národní
Rok
2021


Zpět do databáze