Překonané nerovnosti v oblasti zdraví - směrem k holistickému národnímu přístupu (Nizozemsko)

Tato zpráva Rady pro veřejnost Zdraví a společnost posoudila národní politiky zaměřené na řešení nerovností v oblasti zdraví a vydal doporučení k přechodu od zaměření na jednotlivce k širšímu přístupu, který řeší propojené nerovnosti.

Najít Úspěšné zdravotní nerovnosti zde. Zpráva je v holandštině, ale lze ji přeložit při otevření v prohlížeči Google Chrome.

Původní název: Gezondheidsverschillen voorbij - Complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal

typ
Dokument nevládních organizací / občanské společnosti, politika a analýza politiky
téma
Finanční zabezpečení, sociální ochrana, sociální začlenění, přístup k péči, chudoba, správa věcí veřejných, Zdraví ve všech politikách, Ekonomika pohody, Posouzení dopadů na zdraví, udržitelný rozvoj, Skupiny, které čelí zranitelnosti: ženy, etnické menšiny, LGBTI +, migranti, zdravotní postižení
Země:
Nizozemí
Úroveň
národní
Rok
2020


Zpět do databáze