Poučení z posouzení dopadů na zdraví v rámci akčního programu (zpracování a školení)

Integrace spravedlnosti do procesu posuzování dopadů je náročná, protože rovnost je obtížně definovatelný koncept, který se vzájemně nedohoduje mezi členskými státy a v různých kulturách má různé významy. Společná akce Akciová akce začala rozvíjet dovednosti a kapacity pro Dopad na zdraví Hodnocení (HIA) v celé Evropě se zvláštním zaměřením na hodnocení spravedlnosti. Pokud se HIA provede dobře, může mít významný dopad na politiku a nerovností v oblasti zdraví. Tato zpráva je založena na ohodnocení a zprávy o reflexi od Ben Cave Associates, zpětná vazba od účastníků MS, jejich případové studie a učení se od vzájemných prezentací.

Zpráva se zabývá dvěma oblastmi

  1. poučit se z provádění posouzení dopadů na zdraví se zaměřením na kapitál a
  2. poučit se z realizace samotného školení.

Zpráva najdete zde. 

typ
EuroHealthNet, Nástroje
téma
Správa věcí veřejných, Zdraví ve všech politikách, Ekonomika pohody, Posouzení dopadů na zdraví, udržitelný rozvoj
Země:
Evropa
Úroveň
evropský
Rok
2011


Zpět do databáze