Posouzení dopadů na zdraví: Souhrnný dotazník před schůzkou Zpráva

Tato souhrnná zpráva spojuje odpovědi členských států a partnerů, které jsou součástí společné akce, a poskytuje obraz o využití a dopadu Dopad na zdraví Proces hodnocení (HIA) v rámci jednotlivých zemí. Souhrnná zpráva poskytuje přehled toho, kde jsou různé členské státy s metodou HIA, informace o různých odborných znalostech a zdrojích, které mají členské státy k dispozici ve vztahu k HIA, a zohlednění spravedlnosti v procesu HIA.

Autor: S. Gunther

Zpráva najdete zde. 

typ
EuroHealthNet, Nástroje
téma
Správa věcí veřejných, Zdraví ve všech politikách, Ekonomika pohody, Posouzení dopadů na zdraví, udržitelný rozvoj
Země:
Evropa
Úroveň
evropský
Rok
2011


Zpět do databáze