Rychlý přezkum posílení rovnosti se zaměřením na politicky zaměřené posouzení dopadů na zdraví

Cílem příspěvku je poskytnout shrnutí současného uvažování a zpráv o HIAef a navrhnout členským státům možnosti, jak postupovat v této pracovní oblasti, HIAef v rámci JA. Metody zahrnovaly rychlý přehled důkazů a názorů na současnou praxi týkající se HIAef.

Autor: S. Gunther

Recenze najdete zde.

typ
EuroHealthNet, výzkum, nástroje
téma
Správa věcí veřejných, Zdraví ve všech politikách, Ekonomika pohody, Posouzení dopadů na zdraví, udržitelný rozvoj
Země:
Evropa
Úroveň
evropský
Rok
2011


Zpět do databáze