Spravedlivá šance na dobré zdraví - Zlepšení místních a regionálních programů rovnosti v oblasti zdraví (Nizozemsko)

Tato zpráva Rady pro veřejnost Zdraví a společnost pokrývá problémy a rady týkající se regionálních a místních programů nerovností v oblasti zdraví. Zpráva navazuje na dřívější publikaci Rady s názvem Úspěšné zdraví nerovnosti (v holandštině), který hodnotil národní politiky zaměřené na řešení nerovností v oblasti zdraví a vydal doporučení k přechodu od zaměření na jednotlivce k širšímu přístupu, který řeší propojené nerovnosti.

Najít Spravedlivá šance na dobré zdraví (v holandštině) zde.

Původní název: Een eerlijke kans op gezond leven

typ
Dokument nevládních organizací / občanské společnosti, analýza politik a politik, postupy a databáze praktik
téma
Finanční zabezpečení, sociální ochrana, sociální začlenění, přístup k péči, chudoba, správa věcí veřejných, Zdraví ve všech politikách, Ekonomika pohody, Posouzení dopadů na zdraví, udržitelný rozvoj, Skupiny, které čelí zranitelnosti: ženy, etnické menšiny, LGBTI +, migranti, zdravotní postižení
Země:
Nizozemí
Úroveň
Místní, národní, regionální
Rok
2021


Zpět do databáze