Към процеса на одит на неравенствата в здравеопазването

Този документ произтича от работата, извършена като част от Equity Action. Той се основава на работата с Европейската комисия за извършване на два одита на здравното неравенство и:

  1. Идентифицира защо и кога да се използва одит на здравните неравенства
  2. Описва процеса на провеждане на първичен и вторичен скрининг и последващата работа по обхват и преглед
  3. Идентифицира ученето от процеса
  4. Представя инструмента за скрининг за одит на неравенствата в здравето

Намерете документа тук.

Тип
EuroHealthNet, Документ на държавния / институционален / обществен здравен орган, анализ на политиката и политиката, инструменти
Тема
Управление, здравеопазване във всички политики, икономика на благосъстоянието, оценка на въздействието върху здравето, устойчиво развитие
Държава
Европа
ниво
европейски
година
2012


Назад към базата данни