Укрепване на здравето във всички политики във вашата организация - Инструмент за преглед

Този инструмент е предназначен да помогне на онези, които го използват, да засилят подхода си към здравето във всички политики (HiAP). Инструментът предоставя формат за структурирана дискусия с ключови лидери и шампиони за HiAP във вашата организация и за подчертаване на ролята на справедливостта в политиките. Тя се основава на доказателствата и прекия опит на партньорите в съвместното действие „Equity Action“.

Намерете инструмента тук.

Тип
EuroHealthNet, Документ на държавния / институционален / обществен здравен орган, анализ на политиката и политиката, инструменти
Тема
Управление, здравеопазване във всички политики, икономика на благосъстоянието, оценка на въздействието върху здравето, устойчиво развитие
Държава
Европа
ниво
европейски
година
2013


Назад към базата данни