Качествени действия - Подобряване на превенцията на ХИВ в Европа

Качество за действие е съфинансираното от ЕС „Съвместно действие за подобряване на качеството в превенцията на ХИВ“, включващо 45 партньорски организации от 26 държави-членки. Той популяризира практически инструменти и материали за увеличаване на качеството на проектите и програмите за превенция на ХИВ.

Намерете повече информация тук. 

Тип
EuroHealthNet, Организации и инициативи, работещи по здравни неравенства, практики и практики, бази данни, изследвания, инструменти
Тема
Заразни болести, Групи, които изпитват уязвимост: жени, етнически малцинства, LGBTI +, мигранти, увреждания
Държава
Европа
ниво
европейски
година
2013


Назад към базата данни