Учене от Оценка на въздействието върху здравето на акциите на справедливостта (обработка и обучение)

Интегрирането на справедливостта в процеса на оценка на въздействието е предизвикателство, тъй като справедливостта е трудна за дефиниране концепция, която не е взаимно договорена между държавите-членки (ДЧ), с различно значение в различните култури. Съвместното действие „Equity Action“ започна да развива умения и капацитет за оценка на въздействието върху здравето (HIA) в цяла Европа, с особен акцент върху оценката на справедливостта. Ако HIA се предприеме добре, това може да окаже значително въздействие върху неравенствата в политиката и здравето. Този доклад се основава на доклади за оценка и размисъл от Ben Cave Associates, обратна връзка от участниците в държавите-членки, техните казуси и обучение от презентации от равнопоставени партньори.

Докладът разглежда две области

  1. учене от провеждане на оценка на въздействието върху здравето с фокус върху собствения капитал и
  2. учене от провеждането на самото обучение.

Намерете доклада тук. 

Тип
EuroHealthNet, Инструменти
Тема
Управление, здравеопазване във всички политики, икономика на благосъстоянието, оценка на въздействието върху здравето, устойчиво развитие
Държава
Европа
ниво
европейски
година
2011


Назад към базата данни