Равенство в здравеопазването и регионално развитие в ЕС - Прилагане на структурните фондове на ЕС

Тази публикация обосновава защо здравето и справедливостта в здравеопазването са неразделна част от икономическото и социално развитие на обществата и за постигане на целите на общата стратегия на ЕС за 2020 г. за „интелигентен, иновативен и приобщаващ растеж“. Съдържанието на доклада се базира на резултатите от две проучвания, предприети от Регионалната мрежа за акции на акциите. Това е мрежа от тридесет европейски региона в десет държави-членки, която беше обединена като част от програмата за действие за справедливост (Съфинансирано от ЕС Съвместно действие за неравенствата в здравеопазването). Мрежата идентифицира конкретни примери за това как неравенствата в здравеопазването могат да бъдат преодолени на поднационално ниво и показа как Структурните фондове на ЕС могат да бъдат използвани от специалистите в областта на общественото здравеопазване и вземащите решения за постигане на по-голяма справедливост в здравеопазването в Европа.

Намерете публикацията тук.

Тип
EuroHealthNet, Документ на държавния / институционалния / общественото здравеопазване
Тема
Управление, здравеопазване във всички политики, икономика на благосъстоянието, оценка на въздействието върху здравето, устойчиво развитие
Държава
Европа
ниво
европейски
година
2013


Назад към базата данни