EU Compass относно психичното здраве и благосъстояние

EU-Compass за действие в областта на психичното здраве и благосъстояние беше уеб-базиран механизъм, използван за събиране, обмен и анализ на информация за политиката и дейностите на заинтересованите страни в областта на психичното здраве. Между 2015-2018 г. Компасът съобщи информация за Европейската рамка за действие в областта на психичното здраве и благосъстояние. Той наблюдава политиките и дейностите в областта на психичното здраве и благосъстоянието на страните от ЕС и неправителствените заинтересовани страни чрез:

  • Идентифициране и разпространение на европейските добри практики в областта на психичното здраве
  • Събиране на данни за заинтересованите страни и националните дейности в областта на психичното здраве чрез три годишни проучвания
  • Организиране на три годишни доклада и форумни събития
  • Провеждане на семинари за психично здраве във всяка държава от ЕС и в Исландия и Норвегия
    Освен това EU Compass си сътрудничи с групата на правителствените експерти по психично здраве и благосъстояние и неправителствените заинтересовани страни при изготвянето на четири научни статии.

Намерете повече информация тук. 

Тип
EuroHealthNet, организации и инициативи, работещи по неравенства в здравеопазването
Тема
Здраве на майката, перинатално, детски условия, юношеско здраве, образование
Държава
Европа
ниво
Европейски, национален
година
2015


Назад към базата данни