ШОФЬОРИ за равенство в здравеопазването

DRIVERS (2012-2015) е изследователски проект, финансиран от Седмата рамкова програма на Европейския съюз. Основната цел на проекта DRIVERS е да задълбочи разбирането за връзките, които съществуват в европейски контекст между някои от ключовите влияния върху здравето в течение на живота на човека - ранно детство, заетост и доходи и социална защита. В допълнение, проектът имаше за цел да анализира използваните методи за оценка на тези ефекти, така че те да могат да бъдат подобрени или разработени нови методи, за да се определят по-добре различните резултати от политиките и програмите за равенство в здравеопазването.

Намерете повече информация тук. 

Прочетете за това на Страница за действие на ЕС.

Тип
EuroHealthNet, Организации и инициативи, работещи по неравенства в здравеопазването, Изследвания
Тема
Заетост, професионално здраве, образование за възрастни, младежка заетост, финансова сигурност, социална защита, социално включване, достъп до грижи, бедност, майчино здраве, предродилни, детски условия, здраве на юношите, образование
Държава
Европа
ниво
европейски
година
2012


Назад към базата данни