Оценка на въздействието върху здравето: Обобщен доклад на въпросника преди срещата

Този обобщен доклад обединява отговори от държави-членки (ДЧ) и партньори, които са част от Съвместното действие (JA), за да представи картина на използването и въздействието на Въздействие върху здравето Процес на оценка (HIA) в рамките на страните. Обобщеният доклад предоставя общ преглед на това къде са различните държави-членки с метода HIA, информация за различните експертни познания и ресурси, с които разполагат държавите-членки във връзка с HIA и разглеждането на собствения капитал в процеса на HIA.

Автор: С. Гюнтер

Намерете доклада тук. 

Тип
EuroHealthNet, Инструменти
Тема
Управление, здравеопазване във всички политики, икономика на благосъстоянието, оценка на въздействието върху здравето, устойчиво развитие
Държава
Европа
ниво
европейски
година
2011


Назад към базата данни