Справедлив шанс за добро здраве - Подобряване на местните и регионални програми за справедливост в здравеопазването (Холандия)

Този доклад на обществения съвет 3драве и Обществото обхваща въпроси и съвети за регионални и местни програми, които адресират неравнопоставеността в здравеопазването. Докладът е последван от по-ранна публикация на Съвета, наречена Преминало здраве неравенства (на холандски), който направи оценка на националните политики, насочени към справяне с неравенствата в здравеопазването, и направи препоръки за преминаване от фокус върху индивида към по-широк подход, който разглежда взаимосвързаните неравенства.

Какво Справедлив шанс за добро здраве (на холандски език) тук.

Оригинално заглавие: Een eerlijke kans op gezond leven

Тип
Документ на НПО / гражданско общество, Бази данни за политики и анализи, практики и практики
Тема
Финансова сигурност, социална защита, социално включване, достъп до грижи, бедност, управление, здраве във всички политики, икономика на благосъстоянието, оценка на въздействието върху здравето, устойчиво развитие, групи, които са уязвими: жени, етнически малцинства, LGBTI +, мигранти, увреждания
Държава
Холандия
ниво
Местен, национален, регионален
година
2021


Назад към базата данни